نگاهی کوتاه به کارهای انجام

شده
فکر برای راحتی مشتریان

تعرفه های سرور اختصاصی مجازی

تعرفه های سرویس Co-LOCATION

تلفن ثابت

تلفن بین الملل Voip

WIFI

ADSL / VDSL

پهنای باند اختصاصی، Dedicated

VOD

دفتر کار مجازی

ویدئو کنفرانس

وب کنفرانس

میزبانی فضا، Co-LOCATION

میزبانی سرور اختصاصی مجازی

میزبانی وب و Mail

تعرفه های سرویس ها