نمونه کار۱

تعرفه های سرور اختصاصی مجازی

تعرفه های سرویس Co-LOCATION

تلفن ثابت

تلفن بین الملل Voip

WIFI

ADSL / VDSL

پهنای باند اختصاصی، Dedicated

VOD

دفتر کار مجازی

ویدئو کنفرانس

وب کنفرانس

میزبانی فضا، Co-LOCATION