راهکار ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راهکار ها

راهکارها

شرکت آسمان فراز سپاهان با اتکاء به دانش علمی متخصصین مجرب و کارآزموده خود و با هدف ارائه خدمات تخصصی جهت انجام پروژه
های کامپیوتری و با بهره گیری از تازه ترین تکنولوژی های مطرح در صنعت IT ، آماده برآورده ساختن نیازهای پروژه های نرم افزاری در عرصه بسترهای سخت افزاری و
ارتباطات و ارائه مشاوره در این زمینه می باشد

مشاوره، نظارت، طراحی، راه اندازی و استقرار و نگهداری

با گسترش كاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و موسسات، میزان استفاده از شبكه‌های محلی و شبكه‌های راه دور توسط سازمان‌ها به شكل چشم‌گیری افزایش یافته است.
شرکت آسمـان فراز سپاهان با اتکـاء به دانش علـمی متخصصین مجـرب و کارآزموده خود و با هدف ارائه خدمات تخصصی جهت انجام پروژه های کامپیوتری و با بهره گیری از تازه ترین تکنولوژی های مطرح در صنعت IT ، آماده برآورده ساختن نیازهای پروژه های نرم افزاری در عرصه بسترهای سخت افزاری و ارتباطات و ارائه مشاوره در ایـن زمینه می باشد.

شبکه کامپیوتری و مخابراتی

مهم ترین فعالیت های شرکت در زمینــه های مشاوره، طراحی،نظارت و اجرای شبکه های کامپیوتری بر محورهای ذیل استـوار شده است:
ایجاد بستر ارتباطی شبکه های کامپیوتری (Passive)
ارائه راهکارها و تجهیزات ویژه برای محیط های خاص
ایجاد لایه فعال (Active) شبکه

شبکه های فیبر نوری

مهـم تـریـن فعـالیت هـای شرکـت در زمینه های مشـاوره، طراحـی، نظـارت و اجرای شبکه های فیبر نوری بر محورهـای مشاوره، طراحی، نظـارت، اجـرا، نگهداري، تعميرات و پشتيباني از شبكـه فيبـر نوري در سطـح شهـرها و تجهيـزات پـروژه به منظـور حفظ پايداری سرويـس، تامين امنيت فیزیکی، مديريت و راهبرد ريسک، بـرآورد، اشکال يـابی، اشکـال زدايـی، تسـت و Trouble shooting، مستند سازی، گزارش گيري استوار شده است.

شبکه های بیسیم

شرکت آسمان فرازافتخاردارد با استفاده از پرسنل متخصص و کار آزموده در بخـش ارتباطات رادیویی کلیه نیازهای شرکت ها و سـازمان ها در خصوص مشـاوره، طراحی، تهیـه تـجهیـزات و راه انـدازی ارتبـاطـات رادیویی بی سیم و ماکروویو را برطرف سازد.
محیط ها، اماکن و شرایط اقلیمـی مختـلف نیازمند راهکارهای متفاوتی جهت راه اندازی ارتباطات بی سیم می باشند.

مراکز داده

مراکز تماس