خدمات نقطه به نقطه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات شرکت آسمان فراز
  4. chevron_right
  5. خدمات نقطه به نقطه

ارتباط نقطه به نقطه (MPLS/VPLS)

امروزه با گسترش کسب و کارها و نیاز روز افزون صاحبان مشاغل و سازمان‌ها به ایجاد ارتباط بین شعب، بخـش‌ها و قسمـت‌های مختلـف شرکـت یا سازمـان، فراهـم آوردن ارتبـاطی امن و پایدار را برای ایــشان بعنوان یک ضرورت مطرح می‌سازد. شـرکت آسـمان فـراز سپـاهـان با زیرساخت‌ های متنوع ارتباطی خود قادر به ارائه ارتباطات P2P و یا P2MP از طریق فناوری MPLS/VPLS می‌باشد. استفاده از این خدمت ضمن صرفه جوئی در هزینه‌های سازمان از لحاظ کیفیت و پایداری در سطح بسیار مناسب و قابل قبول بوده و از دیگر سو مخاطب را از دشواری‌های درگیری با پیچیدگی‌های شبکه‌ای آسوده می‌سازد.