خدمات تلفنی

VOIP تلفن

VOIPازتلفن بین الملل یا
به عنوان منتقل کننده صدا بر روی شبکه اینترنت یاد می شود . این روش یکی از راحت ترین ، سریع ترین و مهم ترین روش های ارتباط VOIPجمعی در سرتاسر دنیاست . دلیل مهم پیشرفت روزافزون
را می توان کم بودن هزینه انتقال صدا و استفاده از بستر موجود داده ها در جهت انتقال صدا دانست .

شرکت آسمان فراز سپاهان با چشم اندازی مطمئن جهت رضایتمندی مشتریان و تکمیل فرآیندهای خدماتی خود با اتکاء به آخرین تکنولوژی موجود و بهره مندی از کارشناسانی خبره و گامی جدیدVOIPکارآزموده برای ارائه خدمات بین المللی
برداشته و تلاش می کند بتواند با کمترین هزینه و بهترین کیفیت رضایت خاطر مشتریان را فراهم آورد

تلفن ثابت

با توسعه ارتباطات ، مخابرات دیگر پاسخگوی تقاضای متعدد شهروندان برای دریافت خط تلفنی بر پایه زوج سیم مسی نیست .
تلفن های ثابت به زبان ساده نسل جدیدی از خطوط تلفن بر بستر اینترنت و بدون نیاز به سیم کشی هستند که به جای مراکز مخابراتی پرهزینه از سوئیچ نرم افزاری استفاده می کنند .