تعرفه های سرویس Co-LOCAION

1 تا 3 Unit

5،800،000 ریالماهیانه

 • ترافیک 300
 • Amp 5
 • Ip 1
 • راه اندازی 1،200،000 ريال
4 تا 6 Unit

10،850،000 ریالماهیانه

 • ترافیک 500
 • Amp 6
 • Ip 1
 • راه اندازی 1،200،000 ريال
10 Unit

17،000،000 ریالماهیانه

 • ترافیک 600
 • Amp 8
 • Ip 2
 • راه اندازی 1،500،000 ريال
 • هزینه هر 100 گیگ ترافیک اضافی 275،000 ریال می باشد.
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته در هفت روز هفته می باشد.
 • جهت دسترسی فیزیکی صرفاً در ساعات اداری کاری شرکت و ضمن انجام هماهنگی مکتوب از قبل میسر می باشد.