تعرفه سرویس سرور اختصاصی مجازی

VPS1

1،100،000 ریالماهیانه

 • 1 Core CPU
 • 1G RAM
 • 30G Storage
 • 1 Ip
 • راه اندازی 1،000،000 ريال
VPS2

2،400،000 ریالماهیانه

 • 1 Core CPU
 • 2G RAM
 • 100G Storage
 • 1 Ip
 • راه اندازی 1،000،000 ريال
VPS3

3،500،000 ریالماهیانه

 • 2 Core CPU
 • 4G RAM
 • 180G Storage
 • 1 Ip
 • راه اندازی 1،000،000 ريال
 • هزینه هر 100 گیگ ترافیک اضافی 300،000 ریال می باشد.
 • هزینه هر Core اضافی 350،000 ریال می باشد.
 • هزینه هر گیگ RAM اضافی 200،000 ریال می باشد.
 • هزینه هر 30 گیگ Storage اضافی 300،000 ریال می باشد.