ارتباط نقطه به نقطه

امروزه با گسترش کسب و کارها و نیاز روز افزون صاحبان مشاغل و سازمان‌ها به ایجاد ارتباط بین شعب، بخش‌ها و قسمت‌های مختلف شرکت یا سازمان، فراهم آوردن ارتباطی امن و پایدار را برای ایشان بعنوان یک ضرورت مطرح می‌سازد. شرکت آسمان فراز سپاهان با زیرساخت‌های متنوع ارتباطی خود قادر به ارائه ارتباطات P2P و یا P2MP از طریق فناوری MPLS/VPLS می‌باشد. استفاده از این خدمت ضمن صرفه جوئی در هزینه‌های سازمان از لحاظ کیفیت و پایداری در سطح بسیار مناسب و قابل قبول بوده و از دیگر سو مخاطب را از دشواری‌های درگیری با پیچیدگی‌های شبکه‌ای آسوده می‌سازد.